Vikt med dogclip

EN NY GENERATION AV FLAGGSTÅNGSVIKTER

Den nya viktringen har den optimala formen för att hålla flaggan på plats på flaggstänger med invändig lina eller banner bar / svängarm

  • Tålig plastyta
  • Minimal friktion
  • Inga slitagemärken på flaggstången