Meie kurss

Vikingmasti põhitegevusalaks  on klaasfiibrist lipumastide ja postide tootmine ning turustamine.
Meie põhiklientideks on ehitussektori ning kommunikatsiooni- ja infrastruktuuri ettevõtted üle kogu maailma.

Meie äristrateegia rajaneb kolmel sambal: kvaliteet, kliendi rahulolu ja usaldusväärsus.

Parima võimaliku kvaliteediga toodangu ning kiire ja paindliku tarneprotsessi tagamiseks on Vikingmast töötanud välja järgmise strateegia:

VattenstampelTootmine

Vikingmast järgib kohalikke regulatsioone ja seadusi igas riigis, kus ta omab tootmist,ladu või edasimüüjat.

Olulisel kohal on õnnetusjuhtumite ennetamine, mistõttu järgime hoolikalt asjakohaseid tervishoiu- ja ohutustehnika regulatsioone.

Tooraine tarnijate valikul lähtume järgmistest kriteeriumitest:

- tarnija jagab meie poolt järgitavaid põhimõtteid;
- tarnija väärtustab toodagu mitmekesisust ja tootearendust;
- tarnija väärtustab keskkonnahoidu;
- tarnijad varustavad meid lisaks ka uudistega uusimatest tehnoloogiatest ja toodetest.

Tootmises kasutame uusimat kaasaegset tehnoloogiat ja tootmismeetodeid. Väärtustame kõrgelt pidevat tootearendust ning keskkonnahoidlikke lahendusi.

 

Kommunikatsioon

Vikingmast on avatud suhtlusele nii klientide, tarnijate kui kohalike ametivõimu esindajatega. Ükski pöördumine ei jää tähelepanuta - kõik päringud saavad operatiivse vastuse.

 

Koolitus

Vikingmast´i  töötajad peavad omama vastavat kvalifikatsiooni.
Vikingmast tööandjana pakub vajadusel erialast ettevalmistust ning täiendkoolitusi.

 

Andmebaasid

Vikingmast säilitab kõiki tootmise ja tegevusega seotud olulisi andmeid, et vajadusel olla operatiivselt abiks nii klientidele kui koostööpartneritele.