Polityka

Ideą funkcjonowania firmy Vikingmast jest podukcja masztów dla branży budowlanej, komunikacyjnej, drogowej i innych klientów na całym świecie. W celu zachowania najlepszej jakości naszych produktów i dotrzymania terminowości, przyjęliśmy następującą politykę funkcjonowania. 

VattenstampelProdukcja

Vikingmast przestrzega prawa krajów, w których odbywa się produkcja, składowanie i dystrybucja. Zapobiegamy wypadkom i zagrożeniom w pracy poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów BHP.

Vikingmast wybiera dostawców, którzy najlepiej potrafią sprostać zróżnicowanym potrzebom naszych klientów i dopasować się do naszej technologii produkcji. Nasze 40-letnie doświadczenie w produkcji masztów pozwoliło nam wyselekcjonować dostawców, którzy  współpracują z nami w dziedzinie rozwoju nowych technologii. 

Komunikacja

Vikingmast odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości klienta, władz i dostawcy w  najkrótszym możliwym czasie. 

Edukacja

Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie, potwierdzone kompetencje do wykonywania zadań zleconych przez Vikingmast. Vikingmast zapewnia szkolenie, jeśli określone nowe kompetencje są niezbędne do wykonania zadań.

Vikingmast nie dyskryminuje kobiet oraz mniejszości narodowych w procesie rekrutacji.

Raportowanie

Wszelka dokumentacja produkcyjna i produktowa jest archiwizowana. Informacja o procesie produkcji jest udzielana na życzenie klienta.